Blog

Dec 18
Intro stralingsvideo

Meer dan een halve eeuw geleden, op 12 december 1946, ontving  de Amerikaanse professor Herman Muller  de Nobelprijs voor de Geneeskunde voor zijn ontdekking  dat ioniserende straling, radioactiviteit dus,  mutaties kan veroorzaken, schade aan het erfelijk materiaal.

Professor Muller’s ontdekking was gebaseerd op het bestralen van fruitvliegjes, maar hij was er van overtuigd dat deze mutaties ook bij bestraalde mensen op zouden treden. Bestraling zou daarmee de kans vergroten op een misvormd nageslacht en op kanker.

Dat was behoorlijk angstaanjagend, maar het werd nog erger: Muller meende ook dat de allerkleinste hoeveelheid straling al gevaarlijk was – een veilige dosis bestond niet.

Muller was zeer invloedrijk. Hij was de grondlegger van een wereldwijde decennia lang doorgaande, miljarden kostende operatie om mensen te beschermen tegen het allerkleinste beetje straling. Vele duizenden ambtenaren, veiligheidsfunctionarissen, wetenschappers, journalisten en anti-kernenergieactivisten danken hun carriere aan professor Muller.
Mullers werk is een voorbeeld van zeer succesvolle  wetenschapscommunicatie: iedereen weet dat de allerkleinste dosis straling levensgevaarlijk is.

Succesvol,  zeker, maar had Muller gelijk? Is straling inderdaad altijd gevaarlijk? In iedere dosis?

Muller bestraalde fruitvliegen, maar in april 1986 vond bij Tsjernobyl het ergste kernongeluk ooit plaats – veel erger dan Fukushima. Miljoenen mensen werden hier extra bestraald.

Dat had een golf van doden tot gevolg moeten hebben maar tot dusverre – 2015 - staat de teller op ongeveer 50 en dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar een echte superramp is Tsjernobyl daarmee niet geworden.

Dat had een golf van kankergevallen tot gevolg moeten hebben, zo verwachtten velen. Maar het enige waarvoor men bewijs kon vinden waren 15 gevallen van schildklierkanker en die is doorgaans goed te behandelen. Men kon geen toename constateren van meer gevaarlijke kankers en leukemie.

Dat had een golf van misvormingen tot gevolg moeten hebben, maar de aantallen kinderen met misvormingen bij Tsjernobyl zijn niet groter dan elders op de wereld. U heeft waarschijnlijk wel gruwelfilms gezien met dergelijke kinderen erin want die kinderen bestaan. Er is alleen geen bewijs dat hun misvormingen het gevolg zijn van straling. De aantallen bij Tsjernobyl zijn niet hoger dan elders.

Het feit dat de ergste nucleaire ramp ooit maar relatief weinig slachtoffers heeft gemaakt is voor veel mensen moeilijk te accepteren. Dat moeten er toch veel meer zijn? Maar de verklaring is eenvoudiger: de stralingsniveaus bij Tsjernobyl waren destijds gewoon niet hoog genoeg. Natuurlijk, in de onmiddellijke nabijheid van de brandende centrale waren destijds de stralingsniveaus afschuwelijk hoog. Daar zijn ook de meeste doden gevallen, maar de straling die de omliggende streken en landen te verduren kregen was niet hoog genoeg om kanker, leukemie of misvormingen te veroorzaken.

Maar dat wordt alleen duidelijk als we ter plekken gaan kijken en meten.

Dec 05
Vroeger

Vroeger, ja vroeger... dit is voor iedereen die voor 1980 geboren is. Als je na 1980 geboren bent, heeft dit niets met jou te maken.

De kinderen van tegenwoordig worden in de watten gelegd.

Ben jij als kind opgegroeid in de 50er, 60er of 70er jaren, dan is het, terugkijkend, onvoorstelbaar, dat je zo lang hebt kunnen overleven! Als kind zaten we in de auto zonder gordel en zonder airbags. Onze bedjes waren geschilderd in prachtige kleuren met verf vol met lood en cadmium.

De medicijnflesjes uit de apotheek konden we gewoon open krijgen,net als overigens de fles met bleekmiddel. Deuren en ramen bedreigden continue onze vingertjes.

Op de fiets hadden we nooit een helm op. We dronken water met de mond aan de kraan in plaats van uit een fles. We bouwden zeepkisten en kwamen er pas op de eerste rit, bergafwaarts, achter, dat we geen rem hadden. Na enige ongelukken konden we daar prima mee omgaan. 's Morgens gingen we naar buiten om te spelen. We bleven de hele dag weg en moesten pas thuis zijn als de straatlantaarns aangingen. Niemand wist waar we waren en we hadden geen mobiele telefoon mee. We sneden ons, braken onze botten en tanden en er werd niemand voor aangeklaagd. Het waren gewoon ongelukken en de enige die schuld had waren we zelf. Kan jij je nog zgn. ongelukken herinneren?

We hadden vechtpartijen en sloegen elkaar een blauw oog. Daar moesten we mee leven. Volwassenen interesseerden zich daar niet voor. We aten koekjes, brood met dik boter, dronken Cola en werden evengoed niet te dik. We dronken met vrienden uit dezelfde fles en niemand ging daar dood van. We hadden geen: Playstation, Nintendo, X‑box, Videogames, 64 TV‑zenders, Videofilm,Surround‑Sound, een eigen TV,computer en Internet‑chatrooms.

Wat wij hadden waren VRIENDEN.

We gingen gewoon naar buiten en daar kwamen we elkaar tegen. We gingen naar hun huis en belden aan. Of we gingen soms gewoon naar binnen zonder aan te bellen. En dat zonder van te voren af te spreken en zonder dat onze ouders dat wisten. Niemand bracht ons en niemand haalde ons weer op...

Hoe was het in godsnaam mogelijk? We bedachten zelf spelletjes met stokken en tennisballen. We aten wurmen en die leefden niet voor altijd in onze magen verder. Met de stokken prikten we elkaar bijna nooit in de ogen. Met voetballen op straat mocht je alleen meedoen als je goed genoeg was. Als je niet goed genoeg was, moest je met teleurstellingen om leren gaan. Sommige kinderen waren niet zo goed op school als anderen. Ze haalden onvoldoendes en bleven zitten. Dat leidde niet tot emotionele ouderavonden of zelfs tot veranderde prestatienormen. Soms hadden onze daden consequenties. Dat was logisch en daar kon zich niemand voor verstoppen. Als iemand van ons iets verbodens had gedaan, was het normaal, dat de ouders je er niet uithaalden. In tegendeel, ze waren het met de politie eens!

Stel je voor! Onze generatie heeft vele probleemoplossers en uitvinders, die bereid zijn risicos te nemen, voortgebracht. We hadden vrijheid, we verzaakten, we hadden succes en namen verantwoording. Met al die dingen konden we zeer goed omgaan. Bij die generatie hoor jij ook.

Wees blij!

Dit bijzondere berichtje circuleert in de email en is waarschijnlijk afkomstig van deze site: http://www.janvangaal.nl/

Dec 05
'Ik schaam me om bij de Belasting te werken'

Twee ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben mij los van elkaar gezegd dat ze zich soms schamen om bij de Belastingdienst te werken. Een van hen suggereerde dat ik een klachtenbrief zou schrijven. De reden voor deze hartekreet van loyale ambtenaren - want dat is het - is het feit dat de Belastingdienst bijna compleet onbereikbaar is voor de belastingbetalers die met vragen zitten over hun aangifte.

Wij runnen een kleine bed&breakfast (zie www.deoester.nl) en daarvoor behoefden wij een BTW-nummer. Belastingtelefoon gebeld om te vragen hoe we zulks realiseren. Maar kregen daar  niemand te pakken, ook niet na diverse pogingen. Het is echt hopeloos.

De site van de Belastingdienst maakt duidelijk dat ze daar inmiddels email hebben, maar dat betekent niet dat je de dienst zomaar een mailtje kan sturen. Je moet eerst contact met ze hebben en dan kun je eventueel een mailadres krijgen.

Dus dan maar per oude post een briefje gestuurd met onze details en het verzoek om ons een BTW-nummer toe te wijzen.

Een maand gewacht maar geen antwoord gekregen. Diverse malen weer geprobeerd om via de Belastingtelefoon duidelijkheid te krijgen, maar dat lukt pas als ik na ettelijke mislukte pogingen zomaar wat nummer intik in respons op de computer van de Belastingtelefoon. Zo kom ik uiteindelijk bij een ambtenaar die volstrekt terecht kan melden dat ik bij het verkeerde loket ben en die bereid is een intern mailtje te sturen met het verzoek om contact met mij op te nemen.

Dat gebeurt, en zo krijgen we ons BTW-nummer. Maar de oorspronkelijke brief is nooit aangekomen of kwijtgeraakt, maar was in ieder geval zinloos.

Dan wordt het tijd voor de eerste BTW-aangifte. Daarvoor zitten we met een aantal vragen, zoals: de  ontbijten voor onze gasten kopen we in bij de lokale middenstand. Die geeft keurige kassabonnen uit waarop de BTW staat vermeld, maar, als er cash is betaald, moeten we dan een handgeschreven bon vragen ten bewijze dat die bon inderdaad van ons is en niet van een ander?

Bij de lokale supermarkt heeft men al duidelijk gemaakt daar geen zin in te hebben, maar dit soort vragen willen we dus even voorleggen aan de Belastingdienst.

Ditmaal meteen een ouderwetse brief gestuurd, maar na twee weken nog geen antwoord, dus toch weer naar de Belastingtelefoon. Is wederom zinloos. Ondertussen komt de deadline voor de aangifte in zicht en de BTW is daarin strikt.

We maken een als gevolg van dit gehannes incomplete aangifte en stoppen die, vergezeld van een kopie van de onbeantwoorde brief in de brievenbus van de Belasting zelf.

Nu wordt er wel gereageerd. Ik krijg meteen een ambtenaar aan de telefoon die zich namens de dienst excuseert en me belooft dat binnenkort een medewerker antwoord zal geven op mijn vragen. n. Een paar dagen later belt een vriendelijke mevrouw met de vraag wanneer ze langs kan komen. Allemaal heel vriendelijk, maar mijn vragen staan al in een brief (inclusief het verzoek om een schriftelijk antwoord. Afijn, ze komt langs, maar nu blijkt niet om mijn vragen te beantwoorden, maar om ze nogmaals te inventariseren. Ze gaat dan  binnen de dienst op zoek naar de antwoorden. Ze laat keurig haar email an telefoonnr achter, maar meldt me de volgende dag  dat eigenlijk iemand anders zich met de horeca bezig houdt en dat die in september contact met mij op zal nemen. Toch weer een paar weken wachten dus.

20 augustus 2014

Dec 04
Goede doelen gekte

Bijgaand briefje hebben we kort voor de zomer van 2009 gestuurd aan de school waar onze beide zoons toen nog op zaten (de oudste zit inmiddels op de middelbare schoopl en de jongste volgt in het seizoen 2010/2011)

Betreft: Sponsorloop 8 juni 2009

29 mei 2009

Beste, Hierbij delen wij mee dat onze zoons, Sam en Felix niet mee zullen doen aan de sponsorloop zoals de school deze blijkbaar op 8 juni met het CIOS en de Stichting FOGO organiseert. Die beslissing is ingegeven door de volgende zaken:

1. Het gemak waarmee kinderen tegenwoordig worden ingezet voor ‘goede doelen’ is verontrustend. Het briefje waarin de sponsorloop wordt aangekondigd is daarvan een akelig voorbeeld, we worden niet gevraagd om mee te doen, maar krijgen simpelweg te horen dat er geld opgehoest moet worden. ‘De onderbouwkinderen moeten op de desbetreffende dag 1 euro vanuit huis meenemen om deze later te kunnen doneren aan de stichting. De bovenbouwkinderen moeten…’.

2. De Stichting-Fogo waar dit voor gebeurt doet iets onduidelijks in Kaap Verdië. Ons wordt altijd gevraagd om alleen geld te geven aan instellingen die het CBF-keurmerk hebben. Dat heeft deze stichting niet. Dat is geen bewijs dat de stichting corrupt is, ik heb niets tegen deze stichting, maar als aanbeveling kan het zeker niet gezien worden.

3. Gaat het bij ontwikkelingshulp nu om het warme gevoel dat mensen krijgen als ze een kwartje voor een zwartje geven of willen ze daadwerkelijk de situatie van mensen in de derde wereld verbeteren? In het laatste geval dienen ze op de hoogte te zijn van het feit dat wetenschappelijk onderzoek aangeeft dat een versnipperde aanpak (dit clubje doet iets voor Kaap Verdië, de gemeente gaat de andere kant van Afrika redden) vooral averechts werkt. Tevens dienen ze zich te realiseren dat bij ontwikkelingshulp een zure boekhouder meer goed doet dan een mens die het moet hebben van zijn ’warme betrokkenheid’. Te vrezen valt echter dat doorgaans de laatste wint, en dit wordt dan ook gezien als een belangrijke oorzaak van het complete falen van ontwikkelingshulp in afgelopen 50 jaar. Een klein voorbeeld daarvan. In de afgelopen halve eeuw is bij elkaar 2300 miljard dollar naar de derde wereld gegaan. Tijdens het loskloppen van geld wordt ons altijd verteld dat het voorkomen van een malariageval zo goedkoop is (omgerekend ongeveer een half miljard voor het hele probleem). Wel dat roept de vraag op waarom dat malariaprobleem, ondanks die overmaat aan geld, nog immer niet is opgelost.

4. Veel mensen zijn het hier niet mee eens. Dat toont aan dat de meningen hierover verdeeld zijn. En als de meningen hierover verdeeld zijn is het een politiek onderwerp. Daar vallen we onze kinderen dus niet mee lastig. Ofwel we lossen ze als volwassenen zelf op, ofwel we laten de kinderen discussiëren over de voors en tegens van bepaalde standpunten, maar we schakelen ze niet in als activist voor de één of de andere partij. Het zijn geen kindsoldaatjes. Mijn kinderen zitten op een openbare school, die worden op de hoogte gebracht van verschillende standpunten, maar niet ingezet voor een of ander politiek/religieus doel.

5. Ik ben geen principieel tegenstander van liefdadigheid. Ik voed mijn kinderen op in het besef dat sommige mensen door oorzaken buiten hun schuld hulp nodig hebben. Daarvan zijn in de nabije omgeving meer dan voldoende voorbeelden te vinden. Ga die mensen helpen. Daar kun je controleren of je daadwerkelijk goed doet…. Als dat je tenminste interesseert.

 6. We moeten onze kinderen opvoeden tot kritische zelfstandigen, niet tot dombo’s die hun verstand afzetten als iemand ergens het etiket ‘goed doel’ op plakt.

7. Tenslotte: wat is dat CIOS voor een opleiding? Is bewegen op zich niet een voldoende goed doel? En gezien het taalgebruik in de brief: hebben ze daar ook een leraar Nederlands?

Een kopie van deze brief gaat naar het CIOS, de Stichting Fogo, en de gemeente .

Vriendelijke groet,

Theo Richel José van der Kaaij

Naschrift: Van de gemeente kregen we hierop het bericht dat we binnen 6 weken een reactie zouden krijgen (maar die was er ook niet na 6 maanden). Van de ontwikkelingsclub Fogo hebben we nooit iets gehoord. Het CIOS was het deels eens met de gebrekkige toonzetting van de brief maar verwees verder naar de school die verantwoordelijk zou zijn voor het propject en op de school kregen we diverse malen een toezegging dat we er eens goed over zouden praten, maar van enig initiatief in die richting hebben we helaas nooit iets gemerkt.

kinderen voor loterijen sponserlopen ed.

Goed stuk, ik verbaas me ook over het gemak waarmee kinderen worden ingezet voor sponserlopen

grote clubacties, ed.  de fondsenwervers hebben het helemaal ontdekt n nieuwe loot is http://scholenschaatsenvoorlucht.nl/.  mijn kinderen zouden om mee te mogen schaatsen ieder 4 loten a 5.50 dienen te verkopen. waarvan dan 1.35 per lot naar het astmafonds gaat en de rest voor de ijsbanen bestemd is.  ik krijg het er benauwd van. 

 

Dec 04
Oud worden jong blijven

Ik heb me vaak bezig gehouden met het onderwerp veroudering al heeft het wel even geduurd voordaOud worden roept bij menigeen een dubbel gevoel op: de meeste mensen willen zo lang mogelijk leven, maar als je kijkt naar de mensen die dat lukt, stokoude mensen die 110 jaar of ouder zijn geworden, dan vraag je je af waar m nu precies de aantrekkelijkheid in zit. Je zou denken dat 'eeuwige jeugd' dan als idee populair zou worden, maar in werkelijkheid lijkt dat vooral kwakzalvers en hun slachtoffers aan te spreken. De rest van de wereld kan in grote woede ontsteken als je er over begint. Eeuwige jeugd is onmogelijk, en als het mogelijk zou zijn zou het onwenselijk zijn. Well I beg to differ. Wie het leed ziet dat veel mensen nu treft omdat zij of naar hun eigen inzichten te vroeg uit dit leven verwijderd worden kan gaat toch al gauw fantaseren over een leven dat pas beeindigd wordt op een moment van eigen keuze. Daarvoor is 'eeuwige jeugd' dan wel een voorwaarde, want als de veroudering zijn gang kan gaan dan takelen we af en gaan toch dood. Op een moment dat je door gebrek aan zingeving denkt, ik heb het wel gezien hier. , l lijkt mij Burgemeesters roepen altijd dat ze zo vaak 100-jarigen moeten feliciteren en de media rapporteren regelmatig over dames (want daar gaat het meestal over) die nu de oudste persoon op aarde zouden zijn. Veel van die claims vallen bij nader onderzoek keihard door de mand, zoals de zogenaamde superfitte grijsaards uit de Kaukasus (die veel yoghurt aten) of de mensen uit het Zuidamerikaanse Vilcabamba. Ze bleken zichzelf lang geleden als ouder te hebben voorgedaan om bijvoorbeeld onder de militaire dienst uit te komen en dienden daarna uiteraard wel die leugen vol te houden. Of ze 'bewezen' hun hoge leeftijd met vage verhalen als 'ik ben geboren in de zomer van de zwarte wolf' en dat blijkt dan een verhaal dat niemand exact kan dateren. Ook Japan zou nogal wat superbejaarden van 100 jaar en ouder kennen, maar in 2010 bleek  (zie hier) dat er daarvan 230.000 al lang dood waren. De familie had dat evenwel niet gemeld want dan zou het pensioen ook wegvallen.

Probleem is natuurlijk dat zoveel mensen zo'n claim juist zo graag WILLEN geloven, zeker als ze daar dan ook nopg een lesje GEZOND LEVEN aan kunnen koppelen. De werkelijkheid is evenwel een stuk weerbarstiger en het vereist dan ook nogal wat onderzoek voordat werkelijk geaccepteerd kan worden dat iemand zo'n superhoge leeftijd daadwerkelijk heeft bereikt.

De Los Angeles Gerontology Research Group poogt deze claims te verifiëren en doet daar op zijn website verslag van. Vooral de 'supercentenarians', mensen die ouder zijn dan 110, hebben de belangstelling, zie hier voor een actueel overzicht. Iedere claim wordt individueel onderzocht dus je mag er van uitgaan dat het feit dat deze lijst toch nogal wat Japanners bevat niets te maken heeft met het bovengenoemde probleem, maar een gevolg is van het feit dat Japan een betere geboorteregistratie heeft. Die is of was in veel landen nog gebrekkig dus het werkelijke aantal supercentenarians zal waarschijnlijk hoger zijn. De Onderzoeksgroep noemt 2008 een record jaar omdat er toen 97 supercentenarians bekend waren. Men verwacht overigens een toename, en niet alleen omdat we nu eenmaal met zn allen steeds langer leven, maar ook omdat de 'research group' zijn methodiek verfijnt waardoor gevallen die vroeger werden afgewezen nu toch gevalideerd kunnen worden.

Identiteitskaart Jeanne Calment
De Identiteitskaart van Jeanne Calment. Klik op het plaatje en u hoort een liedje van de cd die zij op haar 121e jaar uitbracht.

De bewezen oudste persoon die ooit op aarde heeft rondgelopen was de Francaise Jeanne Calment, zij werd 122 jaar. Zie hier voor het uitgebreide verslag van haar validatie..Zij rookte en heeft ook de drank nooit laten staan. Op haar 121e verjaardag 'zong' ze nog een liedje op een cd. Ooit op vakantie in Zuid Frankrijk ben ik er in geslaagd om die cd via het bejaardentehuis in Arles waar ze de laatste jaren van haar leven had gewoond te bemachtigen. U kunt de m op deze pagina beluisteren.

Bij verhalen over stokoude mensen hoort ook een stukje over hun 'geheim', maar van mevrouw Calment zijn nooit recepten gekomen voorzover ik weet. Wel is uit onderzoek gebleken dat veel van haar familieleden ook stokoud werden, hetgeen bevestigt dat het vooral de genen zijn die je oud laten worden. Een leuk verhaal over mevrouw Calment is nog dat ze op haar 90e haar huis verkocht aan aan notaris. Die betaalde - voor zover we weten - geen bedrag ineens maar zou haar een jaarlijkse toelage geven tot haar dood  De verwachting was uiteraard dat ze snel zou sterven en hij dan een koopje zou hebben. Dat liep dus anders: de notaris stierf op zijn 77e na vele jaren betaald te hebben,. en toen had mevrouw Calment nog twee jaar voor de boeg. Mevrouw Calment zou tot haar 118e hebben gerookt en ook de drank nooit hebben laten staan.

Zelf heb ik in 1986 toen ik voor de VPRO-radio de mogelijkheden verkende om 120 jaar te worden (Programma Het Proefkonijn) gesproken met mevrouw Eijken in een bejaardentehuis in Hoorn. Ze was toen 110 jaar, nagenoeg blind en doof ( ze hield af en toe een ouderwetse hoorn tegen haar oor) en zat in een rolstoel. Ze had evenwel de 'bloeddruk van een jonge meid' zo verzekerde een verpleger me. Ze had altijd gewerkt als handwerkjuf, was nooit getrouwd en altijd kinderloos gebleven hetgeen de theorie van de Leidse onderzoeker Westendorp bevestigt dat oud worden zich niet verdraagt met het hebben van veel kinderen. Ook haar familieleden hadden een hoge leeftijd bereikt. Een daarvan woonde in hetzelfde tehuis. Ze verzorgde haar een beetje en fungeerde als intermediair naar de buitenwereld. Ze kletste graag en verklapte dat ze eigenlijk de 110-jarige nooit erg sympathiek had gevonden. We hebben nog getracht om haar te filmen, maar ze was helaas kort na ons eerste bezoek gestorven. Klik op het fotootje van mevrouw Eijken om haar stem te horen.

Mevrouw Eijken, 110 jaar

De 110-jarige mevrouw Eijken (Foto Gees van Hemert). Klik op de foto om haar stem te horen.

Wie naar het gekras van deze twee verkreukelde superberjaarden luistert zal zich afvragen: is dat het doel waarnaar je streeft? Wat is het aantrekkelijke hiervan? Nou niks eigenlijk, de dames dienen voor mij eerder als voorbeeld van de verschrikkingen van de oude dag. Oud worden willen we allemaal, maar oud zijn....Maar hoe voorkom je een dergelijke aftakeling?

Wie zich in het fenomeen veroudering verdiept merkt dat men hier vastgebakken zit aan een aantal clichés die wat mij betreft vooruitgang nogal in de weg staan - maar niettemin ben ik optimistisch.

Die clichés zijn:

- Als we de aftakeling van de oude dag willen voorkomen dan zullen we moeten streven naar 'succesvolle veroudering'. Zo gezond leven dat je geen kanker of hart- en vaatziekten of andere akelige ziektes krijgt. Het gaat er niet om om meer jaren aan het leven toe te voegen, maar om meer leven aan de jaren die we hebben toe te voegen. Streven naar onsterfelijkheid is niet wenselijk en bovendien ondraaglijk voor de planeet.

Dit is evenwel complete onzin.

Wie aan een arts vraagt hoe hij of zij langer kan leven krijgt nogal eens te voren dat je dan moet zorgen voor ouders die een hoge leeftijd hebben bereikt. Dat kun je niet, maar het is dan ook een grapje om aan te tonen dat naar de inzichten van artsen en veel wetenschappers het bereiken van een hoge leeftijd vooral in de genen zit. Maar voorlichters, activisten, journalisten en politici zouden brodeloos worden als ze zich daarbij neer zouden leggen dus die blijven maar herhalen dat we vooral gezonder moeten leven. Stel, ze hebben gelijk, gezond leven werkt.

Dan leven ze langer en gezonder, zijn tot hogere leeftijd fit en actief, maar........er is geen enkele garantie dat aan het eind van hun leven een gruwelijke ziekte hjen toch in de greep krijgt. De dood komt zelden zonder die aftakeling. Misschien kun je een hart voortijdig slopen door te vet te eten of je longen voortijdig slopen door te roken als je dat niet doet slijten dat hart en die longen ook en kunnen uiteindelijk uitmonden in dezelfde akelige kwalen. Het enige wat 'succesvol verouderen' dan bewerkstelligt is uitstel, levensverlenging. De gezonde periode wordt langer, maar de aftakelperiode komt uiteindelijk toch.Mensen die gezond en fit zijn gaan niet dood, daarvoor moeten ze eerst ziek worden.

Daarom is er niets tegen om dit streven naar uitstel, naar levesverlenging expliciet als doel te noemen, om toe te geven: we kunnen die aftakeling niet afstellen, alleen uitstellen. Deze redenering impliceert dat je die levensverlenging niet gaat praktizeren op het moment dat de aftakeling al begonnen is, dat is nu juist de gruwelijke situatie waar we vandaag de dag veel zieke bejaarden in brengen en met eindeloze ethische discussies of dit leven nog wel de moeite waard is om tegen zulke hoge kosten nog verder te rekken.

Je moet dan met die levensverlenging beginnen op het moment dat de aftakeling gaat dreigen. Misschien werkt gezond leven wat dat betreft een beetje, maar de Engelse onderzoeker Aubrey de Grey heeft gesuggereerd dat we ons beter kunnen richten op een aantal biochmeische mechanismen waarvan we weten dat ze met veroudering samenhangen. Als we die kunnen omkeren, in plaats van zoals nu vertragen dan krijgt de veroudering nooit een kans. Dan volg je op je 40-e, 50-e jaar een aantal therapiën die je bloedvaten, je huid enz weer in dezel;fde biochemische staat brengen als 20 jaar daarvoor. 

 

Wel er zijn verschillende mogelijkheden:

1. Euthanasie als de aftakeling zich aandient. In ieder geval voor mensen die zich vrijwillig aanmelden. Die mensen wordt het nu zeer moeilijk gemaakt, alhoewel er vooral in Nederland wel allerlei pogingen worden gedaan om die situatie te veranderen.

2. Medisch onderzoek te doen om dit lijden te verlichten. Op dit gebied gebeurt heel veel, maar het is de vraag of er veel wordt verlicht. De doelgroep bestaat namelijk vooral uit oude mensen. Die zijn vaak zo zwak en kwetsbaar dat het ene nog niet grepareerd is of het andere lichaamsdeel geeft het op. Deze voortdurende verlenging van het lijden ondervindt veel kritiek, maar een alternatief is er nog niet.

3. Succesvol verouderen Dit is waarschijnlijk een leugen. het houdt in dat je mensen prikkelt om gezond te leven. Er van uitgaande dat dit werkt (ik laat die discussie maar even liggen) is dit evenwel geen oplossing. je krijgt dan een categorie gezonde bejaarden en bedrijft dan weliswaar levensverlenging, en dat is fijn, maar in feite verschuif je de fase zoals we die onder nr 2 hebben besproken verder voor je uit. Zonder die aftakeling gaan mensen niet dood en dat is toch wat de voorstanders van 'sucesvol verouderen' uiteindelijk hopen, vraag ze maar eens hoe ze over onsterfelijkheid denken. Dan weten ze allemaal dat dat nooit een doel mag zijn!

4. In mijn ogen de enige wijze om de aftakeling van de ouderdom te voorkomen (en daarbij baseer ik me vooral op de inspirerende ideeën van de Britse onderzoeker Aubrey de Grey) is door niet op zoek te gaan naar het geheim van de veroudering, maar naar de manifestaties van veroudering, en deze omkeerbaar te maken. De Grey en vele anderen met hem heben  een zevental biochemische mechanismen gevonden die gezamenlijk de veroudering bevorderen (of zijn). Zo weet men bijvoorbeeld dat naarmate de tijd vordert bij iedereen de moleculen in de huid, de bloedvaten en de andere weefsels aan elkaar gaan klitten. Het fenomeen heet 'cross-linking', en daardoor worden die weefsels stijf en stug, verliezen hun jeugdige soepelheid. Er zijn inmiddels echter stoffen gevonden waarmee je die crioss-linking ongedaan kunt maken. Zo zou je verjonging kunnen bewerkstelligen. De schaarse experimenten die op dit gebied worden gedaan laten zien dat dit een kansrijke manier is om de aftakeling in een vroeg stadium te bestrijden. Helaas gebeurt op dit gebied echter nog weinig.

Je zou dan naar een toekomst gaan waar mensen 200 of 2000 jaar fit zijn. Lichamelijke aftakeling is dan geen doodsoorzaak meer, de enige reden om dood te gaan is vrijwllige euthanasie, als je aan je bestaan hier geen zin meer kan geven dan hou je er mee op. Het lastige is dat veel mensen voor deze redenering zo bang zijn, en zo goed 'weten' dat dit een onwenselijke situatie is dat ze de huidige overmaat van leed maar voor lief nemen. Ik vind dat stom. .

Ik heb al decennia een grote belangstelling voor ouder worden, of beter: lang leven. Helaas wordt daar nogal stupide op gereageerd. het zou niet kunnen en het zou ook niet wenselijk zijn. Wel, dat het niet kan is aantoonbaar niet waar: in een eeuw tijd is de levensverwachting nagenoeg verdubbeld, hier en in de derde wereld en er is geen enkele reden waarom dat niet nog veel meer door zou gaan (zie bijvoorbeeld dit semi-wetenschappelijke artikel en dit artikel uit HP/De Tijd dat daarop is gebaseerd. Ook dat het niet wenselijk zou zijn is onzin. De Britse onderzoeker Aubrey de Grey is al uitgebreid ingegaan op 'argumenten' als overbevolking, en het gevaar dat de maatschappij bestuurd zal worden door oude mannetjes die van geen opstappen weten.

Dec 04
Waar heb ik allemaal gewoond in de loop der tijden
 1. Witte de Withstraat 107 (1-hoog of 2-hoog? Amsterdam 1954-1960_
 2. Van Speyckstraat 74 Den Haag 1960 -
 3. Van Limburg Stirumstraat (119??) Den Haag
 4. Dam 4 Middelburg 1963-
 5. Westerscheldestraat 151 Middelburg
 6. Zanddorp 30 Middelburg
 7. Baarsjesstraat 52 Middelburg
 8. Van Reijgersbergenstraat (256?) Middelburg
 9. Parijs, diverse kortdurende adressen
 10. Da Costa Kade 23-2 Amsterdam  1975
 11. Spuistraat Amsterdam (hoek Lijnbaansteeg, boven de drogist)
 12. Prinsengracht 77 Amsterdam
 13. Oosterparkstraat 146 -3
 14. Vincent van Goghstraat 3 Amsterdam
 15. Cornelis Trooststraat  32-hs Amsterdam
 16. Saenredamstraat 4a-hs Amsterdam
 17. Onbekende straat in Burgh Haamstede 1985 (half jaar)
 18. Bechstede 23-12 Goes 1985-1989
 19. Stationsstraat 43 Kapelle 1989-2013
 20. Damstraat 19 Yerseke 2013-
Dec 04
Waar ben ik allemaal op vacantie geweest?

Als baby/peuter werd ik wel eens meegenomen naar het kamp Bakkum waar mijn 'rijke' tante Leny (Toen eigenaresse van het Dam-hotel op het Amsterdamse Damrak) een huisje had. De enige herinnering die ik daar aan heb is dat ik temidden van het gezoem van muggen en de geur van citronella-olie zat te poepen op een emmer en me erover verbaasde dat er allemaal keutels naar buiten kwamen.

Met mijn ouders schijn ik ook nog wel eens naar een primitief soort bed and breakfast te zijn geweest, mijn ouders spraken van een kippenhok dat enigszins was aangepast, maar verder ben ik met hen nooit op vacantie geweest. Maar dat was toen ook niet zo bijzonder.

Ik herinner me wel dat ik langdurig bladerde in het NS-boekje met Dagtochten. Met de trein naar Schoorl, en dan na een stevige wandeling smullen van een heerlijke pannenkoek, uiteraard met een vers bakje koffie.. Of een boottocht door het Montferland of een dagje Rotterdam met een rondvaart van de Spido door de altijd boeiende havens. Ik weet de details niet meer, maar er waren er tientallen en ik vond het prachtig om ze te bekijken.

Toen ik 12 was kon ik een 7-daags railabonnement kopen (ik weet niet meer hoe dat heette, vast een gevolg van die chemokuur) en geheel alleen reizen. De week werd gevuld met logeren bij Tante Loesje en Oom Bob  en Tante Anneke en Oom Henk in Amsterdam en Tante Tuti en Oom Wim in Den Haag en Tante Miep en Tante Leny in Castricum. Kijk naar de foto hierbij en probeer je daar een lesbische relatie bij voor te stellen - want zoiets moet dat toch geweest zijn. Ik kwam thuis van deze trip in het trotse bezit van de lp Winter Harvest van de - toen nog - Golden Earrings (later verdween de s). Frans Krassenburg zong er toen nog bij geloof ik.Van nicht Anneke (dochter van Tante) gekregen die heel hip in een platenzaak werkte. De plaat heb ik grijs gedraaid, misschien ook wel omdat de schoenen van Anneke ook wel eens tussen mijn oren flitsten.

Bij Tante Miep en Tante Leny stond op de logeerkamer een boekenkast waarin ik een boekje aantrof over het wulpse Parijs. Er stonden ook foto's in alhoewel ik me vaag herinner dat ik ze toch vond tegenvallen. Hoe dan ook, het was een uiterst spannende aangelegenheid, want ik moest eerst klaarkomen zonder geluid te maken, en daarna dat boek zo terugstoppen dat de Tantes niet zouden merken dat ik het in mijn handen had gehad.

Liften  was in die dagen populair en vanaf ongeveer mijn twaalfde deed ik het ook. Op een hete zomerdag zijn mijn zusje Hilene (toen 8)  en ik naar Rotterdam gelift. De bedoeling was een bezoek te brengen aan onze Tante Nora die wij nog nooit hadden ontmoet, maar waarover allerlei verhalen werden verteld. Niks bijzonders, maar er was blijkbaar een tijd dat zij in de familie een centrale positie had ingenomen, en wij wilden haar wel eens zien.

Het liften naar Rotterdam ging eenvoudig maar toen we eenmaal op de Coolsingel stonden was het toch lastig dat we geen adres van haar hadden. Ik wist dat van te voren wel, maar ik dacht dat we daar door aan deze en gene te vragen wel uit zouden komen. Dat viel tegen en we doolden uren door de stad en vonden het maar knap warm. Wat een uitkomst dus dat de fontein op de Coolsingel voluit spoot, zodat wij er een bad konden nemen.

Omdat de boterhammen op waren en Tante Nora toch niet te vinden was besloten mijn zusje en iknaar huis te gaan. We liepen naar het toenmalige 'uitgang' van de stad bij het Zuidplein, maar het liften wilde niet vlotten. Na 5 uur werden we opgepikt door de politie die ons meenam naar het bureau. Natuurlijk dacht men eerst dat wij weggelopen kinderen waren, maar dat waren we niet. Lastig was echter wel dat mijn alleen wonende moeder (mijn vader zat in een inrichting) over telefoon noch auto beschikte. Na heel lang zoeken werd een buurtgenoot gevonden die die zaken wel had en bovendien bereid was om ons op te halen.

 

 

Dec 04
Zijn negers minder intelligent?
In 2007 veroorzaakte DNA-ontdekker en Nobelprijswinnaar James Watson commotie door het vermoeden uit te spreken dat de problemen die Afrika heeft om zich uit het moeras van armoede te verheffen wellicht terug te voeren zijn op de lagere intelligentie van de zwarten. Er ging een storm van verontwaardiging op. Zoiets mag je niet zeggen. Niettemin schijnt deze lagere intelligentie van de zwarten een vastsgesteld feit te zijn, net zo goed als de gemiddelde blanke een lagere intelligentie heeft dan de gemiddelde Aziaat, en net zo goed als Roma en Eskimo's ook een nogal lage intelligentie zouden hebben en de Ashkenazy joden juist een nogal hoge ( zie hier). Het boek the Bell Curve (dat ik niet gelezen heb) van de libertariër Charles Murray zou een en ander documenteren. Wat ik van de hele discussie begrijp is dat deze feiten niet zozeer worden aangevochten (ze zijn het resultaat van talloze grootschalige intelligentietests onder allerlei bevolkingen, en JA er is daarbij rekening gehouden met culturele factoren) als wel dat menigeen het problematisch vindt dat zulks hardop wordt uitgesproken. Je hoort overigens nooit protest als iemand constateert dat Aziaten slimmer zijn dan wij. Afijn - get a life! Deze lange introductie dient vooral om een tekst aan te bieden van een slimme Afrikaan ( wie in het bovenstaande heeft gelezen dat ik denk dat die er niet zijn is niet erg slim), de heer Idang Alibi uit Nigeria die het van harte met Watson eens is. Op 25 October 2007 schreef hij in de Nigeriaanse Daily Trust:  

A few days ago, the Nobel Laureate, Dr James Watson, made a remark that is now generating worldwide uproar, especially among the blacks. He said what to me looks like a self-evident truth. He told The Sunday Times of London in an interview that in his humble opinion, Black people are less intelligent than the White people.

Since then, some of us cannot hear anything else but the outrage of black people who feel demeaned by what Watson has said. So many people have called the man names. To be expected, some have said he is a racist. Some even wonder how a "foolish" man like Watson could have won the Nobel Prize. Even white people who, deep in their heart, agree with Watson want to be politically, correct so they condemn the man.

Why are we blacks becoming so reactive, so sensitive to any remarks, no matter how well-meaning, about our failure as a race? Why are we becoming like the Jews who see every accusation as a manifestation of anti-Semitism? I do not know what constitutes intelligence. I leave that to our so-called scholars. But I do know that in terms of organising society for the benefit of the people living in it, we blacks have not shown any intelligence in that direction at all. I am so ashamed of this and sometimes feel that I ought to have belonged to another race.

Nigeria my dear country is a prime example of the inferiority of the black race when compared to other races. Let somebody please tell me whether it is a manifestation of intelligence if a people cannot organise a free, fair and credible election to choose who will lead them. Is it intelligence that we cannot provide simple pipe-borne water for the people? Our public school system has virtually collapsed. Is that a sign of intelligence? Our roads are impassable. In spite of the numerous sources that nature has made available to us to tap for energy to run our industries and homes, we have no steady supply of electricity. Yet electricity is the bedrock of industrialisation. When you agree with the school of Watson, some say you are incorrect because all these failures are a result of poor leadership. Why must it be us blacks who must always suffer poor leadership? Is that not a manifestation of unintelligence?

In the name of international trade, bilateral co-operation, globalisation and other subterfuges, the norm in the world today is for smart people to appropriate the wealth of other people for themselves and their countries. But more among the blacks than any other race, the practice is to steal from their own country and salt away to other people's country. Is it intelligence that our leaders steal billions of naira and hide in other people's country?

Anywhere in the world today where you have a concentration of black people among other races, the poorest, the least educated, the least achieving, and the most violent group among those races will be the blacks. When indices of underdevelopment are given, black people and countries are sure to occupy the bottom of the ladder. If we are intelligent, why do we not carry first when statistics of development are given?

Look at the African continent. South Africa is the most developed country because of the presence of whites there. This may be an uncomfortable truth for many of us but it exists nevertheless. If the whites had been driven away after independence, we would have seen a steady decline of that country.

In terms of natural endowment, Africa ought to be the richest of the continents but see the mess we have made of the potential for greatness which God in his infinite wisdom has bestowed upon us. We have proved totally incapable of harnessing the abundant natural resources to become great. Today, there is a renewed scramble for the wealth of Africa. China, our new "friend", does not bother about the genocide against fellow blacks in the Sudan by the Arabs who control the affairs of that country. They say they do not want to interfere in the internal affairs of any country. All they want is the oil in Sudan to run their industries. Yet, we blacks have not seen the Chinese action as an affront to our sensitivities. Every race takes us for granted because we are so weak and so foolish, if you permit me to say it.

I am really pained by our gross underachievement as a race. Instead of regarding bitter truths expressed by the likes of Watson as a wake-up call for us to engage in sober reflection, we take to the expression of woolly sentiment. For me, this type of reaction is a further evidence of our unintelligence. A man of intelligence recognises genuine criticism against him and takes steps to improve himself in order to prove his critics wrong. But for us blacks, our reaction is to abuse the man who expresses worries about our backwardness.

Other races are deeply worried about us because we are a problem to the world. We suffer from the five Ds: disorderliness, debts, diseases, deaths and disasters. Our disorderliness affects others or else they won't be too bothered about us. Many are afraid because our diseases could infect them. Polio has been eradicated all over the world yet it is still found in Nigeria here. When they give us money to help us eradicate it, our thieving officials will embezzle the money; the virus will spread and endanger the health of not only our people but other people as well.

Out of a shared sense of humanity, some cannot bear to see how we die in thousands almost every day from clearly preventable diseases and causes. For years now, our people die extremely painful but perfectly preventable deaths from buildings which collapse because they were poorly constructed. How can you tell me we are as intelligent as others when we set traps for ourselves in the name of houses and others do not do so? Some people are extremely frustrated about us. If they have a way of avoiding us, they will be too glad to do so because we are a problem.

As I write this, I do so with great pains in my heart because I know that God has given intelligence in equal measure to all his children irrespective of the colour of their skin. The problem with us black people is that we have refused to use our intelligence to organise ourselves socially and politically.

It should worry us that we do not invent things. We do not go to the moon. Our societies are not well-organised. We have the shortest lifespan of all the races. Something must be wrong with us. Why are we not like others? Our scholars will be quick to say that these are not the only ways of measuring intelligence. They will quote other scholars to adumbrate their point, but the fact remains that we are not showing intelligence. Others are showing it more than we're doing. If they are not more intelligent than we are, let someone tell me how to put it. God himself must be frustrated with his black children. They must be an embarrassment to him. He has given us everything he has given to other of his children; why are his black children not manifesting their own gift?

A few years ago, the whites used to contemptuously call the Japanese "little Japs". Today, the Japanese and other Asians have pulled themselves up by the bootstrap and have arrived. No one speaks of the Japanese or Asians with contempt anymore. When people like Watson speak about us in unedifying terms, we should take it as a challenge to prove them wrong by sitting down to plan how we can become world-beaters. 

If our political leaders are the reason for our backwardness, we should resolve to get the kind of leaders who will be instrument for our rapid progress. I may not know how intelligence is measured but my limited knowledge of intelligence is that it can also be measured by the kind of leaders a people decide to have. If, for instance, our professors preside over the massive rigging of elections, it means that we do not have very intelligent professors. Such rigged elections will no doubt produce unintelligent leaders. Such unintelligent leaders will do stupid things which will prove that we are not as intelligent as other races. Do I sound confusing or intelligent

I am ready for some of our 'patriotic' intellectuals who will write and abuse me for the 'outrage' I have expressed here but I stick to my guns: we lack intelligence and as stated in the Bible, anyone who lacks intelligence should cry unto God who is the custodian of wisdom to bestow some upon him. We should go on our knees today and ask God why we do not appear as intelligent as our other brothers. I am confident God will reveal to us what we must do, and urgently too, to change our terribly unflattering circumstances.

Wat de heren James Watson en Idang Alibi schrijven komt overeen met andere berichten die ik heb vernomen. 1. Mijn ouders maakten lang geleden een bootreis door het Caribische gebied op een vrachtschip met passagiersaccomodatie. Mijn volstrekt naieve vader vertelde mij dat in havens waar het havenpersoneel overwegend uit negers bestond de vertragingen het grootst waren en er veel gestolen werd; 2. Haiti heeft zich plm 200 jaar geleden vrijgevochten van Frankrijk en heeft alle kansen gehad om zich te ontwikkelen, maar er niets van gemaakt; 3. De enige reden waarom Aruba een status aparte wilde was het weren van de negers van Curacao. In het begin van de toeristische opkomst van het Caribisch gebied was Curacao populair. De slechte bediening in hotels en winkels deed de Amerikanen naar Aruba vluchten. Daar wonen nauwelijks negers. Aruba loopt toeristisch prima; 4. Negers referen vaak aan de slavenhandel en verlangen financiële compensatie. Ze vergeten daarbij dat slavernij in de hele wereld voorkwam, ook in Azië. En ze vergeten ook dat de slaven door hun eigen volk werden aangeleverd. De slavenhandelaren zaten slechts op enkele plekjes aan de kust en wachtten af wat aangeleverd werd. Slavernij was ook heel Afrikaans. Aziaten (waaronder Indonesiërs) refereren nooit aan het verleden. Aziaten werken en houden hun hand niet op.


Dec 04
'Geld is de wortel van alle goed'
"Dus u denkt dat geld de wortel is van alle kwaad?" zei Francisco d’Anconia. "Hebt u ooit gevraagd wat de wortel van geld is? Geld is een ruilmiddel, dat niet kan bestaan tenzij er goederen worden geproduceerd en er mensen zijn om ze te produceren. Geld is de materiële vorm van het principe dat mensen, die met elkaar willen omgaan, handel moeten drijven en waarde tegenover waarde moeten stellen. Geld is niet het middel van de klaplopers die aanspraak maken op uw product met behulp van tranen, of van de plunderaars die het u afhandig maken met geweld. Geld wordt slechts mogelijk gemaakt door de mensen die produceren. Is dat wat u beschouwt als kwaad?

Atlas in staking

Bijgevoegde tekst is afkomstig uit de Nederlandse vertaling van Ayn Rand's boek Atlas in Staking, een dikke pil waarin zij haar objectivistische filosofie in een zeer leesbare romanvorm giet. Het is een geweldig boek en menigeen zegt ervan: het veranderde mijn leven.

Bijgaand citaat is slechts een schamele afspiegeling van de kracht van dit boek, maar aangezien er nogal wat malloten menen dat geld de wortel is van alle kwaad vond ik 't wel handig om dit als citaat beschikbaar te hebben.

De kracht van AtlantisEr is inmiddels een nieuwe, betere verta-ling beschikbaar met een andere titel 'De kracht van Atlantis'. Probleem blijft echter dat het boek zo zwaar en omvangrijk is. Wie dat geen bezwaar vindt klikt op het plaatje om het bij Bol.com te bestellen (helaas nog niet werkzaam). Bij Amazon.com is overigens een Kindle versie, maar die is uiteraard in het Engels.
Hoe dan ook: zeer aangeraden.

"Wanneer u geld aanneemt als betaling voor uw inspanning, doet u dat alleen in de overtuiging dat u het zult ruilen voor een product dat afkomstig is van de inspanning van anderen. Het zijn niet de klaplopers en de plunderaars die waarde aan geld toekennen. Nog niet een zee vol tranen, noch alle vuurwapens in de wereld kunnen die stukjes papier in uw portemonnee veranderen in brood dat u nodig hebt om morgen te overleven. Die stukjes papier, die goud hadden moeten zijn, vormen een bewijs van eer - uw aanspraak op de energie van de mensen die produceren. Uw portemonnee is uw bewijs van hoop dat er ergens in de wereld om u heen mensen zijn, die niet in gebreke blijven aangaande dat morele principe dat de wortel van geld is. Is dat wat u beschouwt als kwaad?

"Hebt u ooit gezocht naar de wortel van productie? Kijk bijvoorbeeld eens naar een dynamo en durf jezelf dan wijs te maken dat die werd gecreëerd door de spierinspanning van gedachteloze bruten. Probeer eens een tarwezaadje te kweken zonder de kennis die u werd nagelaten door mensen die dat voor het eerst moesten ontdekken. Probeer uw voedsel te verkrijgen door middel van niets anders dan fysieke bewegingen - en u zult erachter komen dat het verstand van de mens de wortel is van alle goederen, die worden geproduceerd en van alle rijkdom die ooit op aarde heeft bestaan.

"Maar u zegt dat geld wordt verkregen door de sterkeren ten koste van de zwakkeren? Welke sterkte bedoelt u? Het is niet de sterkte van vuurwapens of spieren. Rijkdom is het resultaat van het menselijke vermogen tot nadenken. Wordt geld dan verkregen door de man die een motor uitvindt ten koste van degenen die hem niet uitvonden? Wordt geld soms verkregen door de intellectuelen ten koste van de sukkels? Of door de bekwamen ten kosten van de onkundigen? Door de ambitieuzen ten koste van de luiaards? Geld wordt verkregen - voordat het kan worden geplunderd of gebietst - verkregen door de inspanning van ieder eerlijk mens, ieder naar de mate van zijn bekwaamheid. Een eerlijk mens is iemand die weet dat hij niet meer kan verteren dan hij heeft geproduceerd.

"Het handelen door middel van geld is de gedragscode van de mensen van goeden wille. Geld berust op het axioma dat ieder mens de eigenaar is van zijn verstand en zijn inspanning. Geld laat geen macht toe om de waarde van uw inspanning voor te schrijven, behalve de vrijwillige keuze van de mens die bereid is zijn inspanning als handelswaar aan u terug te geven. Geld stelt u in staat datgene voor uw goederen en uw arbeid te verkrijgen wat ze waard zijn voor degenen die ze kopen, maar niet meer. Geld staat geen transacties toe behalve die, welke tot wederzijds voordeel strekken volgens het ongedwongen oordeel van de handelaren. Geld verlangt van u de erkenning dat mensen moeten werken voor hun eigen bestwil, niet voor hun eigen nadeel; voor hun verdienste, niet voor hun verlies - de erkenning dat ze geen lastdieren zijn, geboren om de last van uw ellende te dragen - dat u hen waarden moet aanbieden, geen verwondingen - dat de gemeenschappelijke band tussen hen niet is het uitwisselen van lijden, maar het uitwisselen van goederen. Geld verlangt dat u niet uw zwakheid verkoopt aan 's mensen stompzinnigheid, maar uw talent aan hun verstand; het verlangt dat u niet het meest prullige koopt dat zij u aanbieden, maar het beste dat u voor uw geld kunt krijgen. En wanneer mensen door handel leven - met verstand, niet met geweld als hun laatste scheidsrechter - dan wint het beste product, de beste prestatie en degene met het beste oordeel en de hoogste bekwaamheid - en de graad van iemands productiviteit is de graad van zijn beloning. Dat is de gedragscode van het bestaan met geld als middel en symbool. Is dat wat u beschouwt als kwaad?

"Maar geld is slechts een middel. Het kan u overal brengen waar u wilt, maar het zal u niet vervangen als de wagenvoerder. Het zal u de middelen geven tot bevrediging van uw wensen, maar het zal u niet voorzien van wensen. Geld is de zweep van de mensen die proberen de wet van oorzaak en gevolg om te keren - de mensen die proberen het verstand te vervangen door het product van het verstand te confisqueren.

"Geld kan geen vreugde kopen voor de man die niet weet wat hij wil: geld zal hem geen code van waarden geven, als hij de kennis over wat te waarderen uit de weg gaat; en het zal hem ook geen doel verschaffen, als hij de keuze uit de weg gaat van waar hij op af zou moeten gaan. Geld zal geen intelligentie kopen voor de sukkel, of bewondering voor de lafaard, of respect voor de onkundige. De man die probeert de hersenen van zijn meerderen te kopen om hem te dienen, waarbij zijn geld in de plaats komt van zijn oordeel, wordt uiteindelijk het slachtoffer van zijn minderen. De mannen van intelligentie laten hem in de steek, maar de zwendelaars en de fraudeurs komen in drommen op hem af, aangetrokken door de wet die hij niet heeft ontdekt: dat geen enkele man kleiner kan zijn dan zijn geld. Is dat de reden waarom u het kwaad noemt?

" Alleen de man die het niet nodig heeft is geschikt om rijkdom te erven de man die zijn eigen fortuin zou opbouwen, ongeacht waar hij begon. Als een erfgenaam zijn geld waard is, zal het hem dienen; zo niet, dan zal het hem vernietigen. Maar u kijkt toe en u roept dat geld hem heeft bedorven. Is dat zo? Of bedierf hij zijn geld? Wees niet jaloers op een waardeloze erfgenaam; zijn rijkdom is niet van u en u zou het er niet beter van afgebracht hebben. Denk niet dat het onder u verdeeld had moeten worden; de wereld opzadelen met vijftig parasieten in plaats van één zou de gestorven deugd, die het fortuin was, niet terugbrengen. Geld is een levende macht die sterft zonder haar wortel. Geld zal niet ten dienste staan van het verstand dat haar niet kan evenaren. Is dat de reden waarom U het kwaad noemt?

"Geld is uw middel tot overleven. Het oordeel dat u uitspreekt over de bron van uw levensonderhoud is het oordeel dat u uitspreekt over uw leven. Als de bron corrupt is hebt u uw eigen bestaan verdoemd. Kreeg u uw geld door fraude? Door het inspelen op 's mensen ondeugden of 's mensen dommigheid? Door voedsel te verschaffen aan dwazen in de hoop meer te krijgen dan uw bekwaamheid verdient? Door uw normen te verlagen? Door werk te doen dat u verafschuwt, voor kopers die u minacht? Zo ja, dan zal uw geld u geen moment of geen cent vreugde geven. Dan zullen alle dingen die u koopt niet een aanwinst voor u worden, maar een verwijt; niet iets wat u hebt bereikt, maar een herinnering aan schaamte. Dan zult u schreeuwen dat geld kwaad is. Kwaad, omdat het uw zelfrespect niet wilde vervangen? Kwaad, omdat het u niet wilde laten genieten van uw verdorvenheid? Is dat de wortel van uw haat tegen geld?

"Geld zal altijd een gevolg blijven, en het zal weigeren u te vervangen als de oorzaak. Geld is het product van deugd, maar het zal u geen deugd geven en het zal uw ondeugden niet afkopen. Geld zal u niet geven wat u niet verdiend hebt, noch in materieel noch in geestelijk opzicht. Is dat de wortel van uw haat tegen geld?

"Of zei u dat het de liefde voor geld is, dat de wortel is van alle kwaad? De liefde voor een ding is de aard ervan te kennen en lief te hebben. Het liefhebben van geld is: het feit te kennen, en lief te hebben, dat geld de schepping is van het beste vermogen in u, en tevens uw privésleutel tot het ruilen van uw inspanning tegen de inspanning van het beste onder de mensen. Degene die zijn ziel zou verkopen voor een stuiver, is degene die het luidst zijn haat tegen geld bekend maakt - en hij heeft goede reden het te haten. De liefhebbers van geld zijn bereid er voor te werken. Zij weten dat ze in staat zijn het te verdienen.

"Laat ik u een tip geven voor een goed begrip van het menselijke karakter: de man die geld afkraakt heeft het op oneerlijke wijze verkregen; de man die het respecteert, heeft het verdiend.

"Loop zo hard u kunt weg van een man die u vertelt dat geld kwaad is. Die zin is als de waarschuwende bel van een melaatse dat er een plunderaar in aantocht is. Zo lang als mensen met elkaar op aarde moeten leven en middelen nodig hebben om met elkaar om te gaan - is hun enige alternatief, als zij van geld afstappen: de loop van een vuurwapen.

"Maar geld verlangt de hoogste deugden van u, als u het wilt verdienen of bewaren.

Mensen die geen moed, trots of eigenwaarde hebben, mensen die geen moreel besef hebben van hun recht op hun geld, en niet bereid zijn het te verdedigen zoals ze hun leven verdedigen; mensen die zich verontschuldigen omdat ze rijk zijn - zullen niet lang rijk blijven. Zij vormen het natuurlijke aas voor de zwermen plunderaars die zich eeuwenlang onder rotsen verschuilen, maar er uit komen kruipen zodra ze de lucht krijgen van een man die smeekt om te worden vergeven voor de schuld van het bezitten van rijkdom. Zij zullen zich haasten om hem van zijn schuld te verlossen - en van zijn leven, zoals hij verdient.

"Daarna zult u getuige zijn van de opkomst van de mensen met dubbele maatstaf _ de mannen die leven bij geweld, maar toch rekenen op degenen die leven bij handel om de waarde te creëren van het geld dat die mannen geplunderd hebben - de mannen die de lifters van deugd zijn. In een morele samenleving zijn dat de criminelen, en de grondwetten zijn geschreven om u tegen hen te beschermen. Maar wanneer een samenleving 'criminelen in rechte' en 'plunderaars bij de wet' gaat vestigen - mannen die geweld gebruiken om de rijkdom van ontwapende slachtoffers te confisqueren - dan wordt geld de wreker van zijn schepper. Dergelijke plunderaars denken dat het veilig is om weerloze mensen te beroven, zodra ze een wet hebben aangenomen om hen te ontwapenen. Maar hun buit wordt de magneet voor andere plunderaars, die het van hen afpakt, net zoals zij het gepakt hadden. Daarna gaat de wedloop niet meer om hen die het meest kundig zijn in productie, maar om hen die het meest meedogenloos zijn in gewelddadigheid. Wanneer geweld de maatstaf is, wint de moordenaar het van de zakkenroller. En die samenleving gaat ten onder in een puinhoop van vernieling en slachtpartijen.

"Wilt u weten of die dag in aantocht is? Houd geld in de gaten. Geld is de barometer van de deugdzaamheid van een samenleving. Wanneer u ziet dat handel wordt gedreven, niet met instemming, maar onder dwang - wanneer u ziet dat om te kunnen produceren, u toestemming nodig hebt van mensen die niets produceren - wanneer u ziet dat geld vloeit naar degenen die niet in goederen maar in gunsten handelen - wanneer u ziet dat mensen rijker worden door omkoperij en beïnvloeding dan door werk, en dat uw wetten u niet meer beschermen tegen hen, maar hen beschermen tegen u - wanneer u ziet dat corruptie wordt beloond en eerlijkheid een zelfopoffering wordt - kunt u weten dat uw samenleving tot de ondergang is gedoemd. Geld is een dermate edel ruilmiddel dat het niet concurreert met vuurwapens en het niet op een akkoordje gooit met geweld. Het laat een land niet overleven als 'half eigendom, half buit'.

"Wanneer ook maar ergens vernielers verschijnen onder de mensen, beginnen ze met het vernietigen van geld, want geld is 's mensen bescherming en de basis van een moreel bestaan. Vernielers confisqueren het goud en laten de eigenaars ervan zitten met een valse stapel papier. Dat helpt alle objectieve maatstaven om zeep en levert de mensen uit aan de arbitraire macht van een arbitraire instelling van waarden. Goud was een objectieve waarde, een equivalent van geproduceerde rijkdom. Papier is een hypotheek op rijkdom die niet bestaat, gesteund door een vuurwapen dat is gericht op degenen die worden verwacht het te produceren. Papier is een cheque uitgeschreven door legale plunderaars op een rekening die niet de hunne is: op de deugd van de slachtoffers. Kijk uit voor de dag waarop die cheque terugkomt, gemerkt: 'Onvoldoende saldo op rekening'.

"Wanneer u de middelen tot overleven hebt bestempeld als kwaad, verwacht dan niet dat de mensen goed zullen blijven. Verwacht niet dat hun moreel hoog zal blijven en dat ze dan hun levens verliezen om te dienen als veevoer voor het immorele. Verwacht niet dat ze zullen produceren, wanneer productie wordt gestraft en plundering wordt beloond. Vraag niet: 'Wie vernietigt de wereld?' Dat doet u.

"U staat temidden van de grootste prestaties van de grootste productieve samenleving en u vraagt zich af waarom die om u heen aan het afbrokkelen is, terwijl u haar levensbloed vervloekt - geld. U kijkt naar geld zoals de wilden deden vóór u, en u vraagt zich af waarom de rimboe komt terugkruipen tot aan de rand van uw steden. Door de hele menselijke geschiedenis heen werd geld altijd ingepikt door plunderaars van het ene of het andere type waarvan de benaming wijzigde maar waarvan de methode hetzelfde bleef: het inpikken van rijkdom met geweld en de producenten ervan gebonden, vernederd, in diskrediet gebracht en verstoken van eerbetoon te houden. Dat gezegde over het kwaad van geld, dat u met zo'n arrogante roekeloosheid te berde brengt, stamt uit de tijd toen rijkdom werd geproduceerd door de arbeid van slaven - slaven die de bewegingen herhaalden die ooit waren ontsproten aan het verstand van iemand, en eeuwenlang gehandhaafd bleven zonder enige verbetering. Zo lang als productie werd geregeld met geweld, en rijkdom werd verkregen door verovering, bleef er weinig te veroveren. Toch bleven de mensen door alle eeuwen van stagnatie en verhongering heen, de plunderaars verheerlijken, als aristocraten van het zwaard, als aristocraten van geboorte, als aristocraten van het kantoor, en bleven ze de producenten verachten als slaven, als kooplieden, als winkeliers - als industriëlen.

"Tot eer en glorie van het mensdom was er, voor de eerste en enige keer in de geschiedenis, een land van geld - en ik kan geen hoger, meer eerbiedig blijk van waardering geven aan Amerika, voor deze bestaansmiddelen: een land van gezond verstand, gerechtigheid, vrijheid, productie en prestatie. Voor de eerste keer werd het menselijke verstand en geld vrijgemaakt, en waren er geen fortuinen door verovering, maar alleen fortuinen door werk. En in plaats van zwaardvechters en slaven, verscheen de echte maker van rijkdom, de meest geweldige werker, de hoogste soort van menselijk wezen - de selfmade man - de Amerikaanse industrieel.

"Als u mij vraagt het meest trotse onderscheid van Amerikanen te noemen, zou ik kiezen - omdat het alle andere omvat - voor het feit dat zij de mensen waren die het gezegde schiepen: 'to make money'. Geen enkele taal of natie had die woorden ooit eerder gebruikt. De mens had altijd aan rijkdom gedacht als een statische hoeveelheid - om te worden ingepikt, gebedeld, geërfd, gedeeld, geplunderd of verkregen als gunst. Amerikanen waren de eersten die begrepen dat rijkdom gecreëerd moet worden. De woorden 'to make money' bevatten de essentie van menselijke moraliteit.

"Toch waren dit de woorden waarvoor de Amerikanen werden gehekeld door de ellendige culturen van de continenten der plunderaars. Nu heeft het credo van de plunderaar u ertoe gebracht uw meest eervolle prestaties te beschouwen als een kenmerk van schaamte, uw welvaart als schuld, uw meest geweldige mannen, de industriëlen als schurken, en uw prachtige fabrieken als het product en het eigendom van spierarbeid _ de arbeid van slaven die met de zweep worden gedreven, zoals dat met de piramiden van Egypte gebeurde. De ellendeling die grijnst dat hij geen verschil ziet tussen de macht van de dollar en de macht van de zweep, zou het verschil eens moeten voelen op zijn eigen huid - zoals hij, denk ik, wel een keer gaat leren.

"Totdat en tenzij u ontdekt dat geld de wortel is van alle goed, vraagt u om uw eigen vernietiging. Zodra geld ophoudt het middel te zijn waarmee mensen met elkaar handelen, worden mensen de middelen van (andere) mensen. Het is een kwestie van bloed, zwepen en vuurwapens - of dollars. Doe uw keuze - een andere is er niet - en uw tijd raakt op."

Nov 18
Tweede vader?

​Als man - ik denk dat dat voor heel veel meer mannen geldt - is één van de hoofdgedachten als je begrijpt dat je vrouw HET met een ander doet van seksuele aard: Doet Hij HET Beter Dan Ik?.

Mannen, zoals we geacht worden te weten zijn altijd maar met een ding bezig, HET!. Vrouwen daarentegen zijn multitasking, die hebben een zeer bewonderd vermogen om twee dingen tegelijk te doen, zoals tijdens het vrijen te vragen wat we vanavond zullen eten.

Zou Thomas Edison tijdens het uitvinden van de gloeilamp NIET aan seks gedacht hebben? Ik betwijfel het. Van Albert Einstein weten we het zeker, dat was een rokkenjager pur sang, maar hij zal er ongetwijfeld de relativiteit van ingezien hebben.

Ik ben net als Edison en Einstein. Ik denk de hele dag aan seks, maar niet alleen. Dus toen duidelijk werd dat ik als partner van Gees het veld zou moeten ruimen voor Jaap Gmelich Meijling twijfelde ook ik aan mijn bedprestaties, maar net als al die andere mannen die onvermoed toch mulitasken was er meer waar ik me druk om maakte.

Ik ben vader van Noor en Emma en dat ben ik vanaf de geboorte - nee, al van voor de geboorte - gepassioneerd geweest. Dat is niet per se een verdienste, zoiets heb je of je hebt het niet. En met dat gevoel komt een forse territoriumdrift: IK ben hun vader en niemand anders.

De jaloezie, de pijn dat Gees HET met een ander deed was snel voorbij, de pijn dat een ander nu vader speelde niet.

Vader 'spelen?'

Ik weet niet meer wanneer het gebeurde, maar ooit heeft Gees tegen N&E gezegd dat ze het maar troffen, zo met twee vaders. Iemand anders (Joke Sentse??) zei toen: 'Ja en natuurlijk ook met twee moeders', want inmiddels was José in mijn leven.

In mijn beleving had Jaap geld. Ik niet. Hij had een huis in Frankrijk. Ik niet. Op weg naar dat huis in Frankrijk jakkerden ze niet 24 uur door zoals ondergetekende zou doen, maar rustten ze uit in een duur Novotel! In Zuid Frankrijk aten ze bij Madame Nadine! Daarna gingen ze naar het Eco Musee! Noor en Emma vertelden het allemaal enthousiast en het sneed door mijn ziel. Keer op keer.

Maar ik zei: 'Goh leuk!' en hoopte stiekum dat ze nog zouden zeggen dat-ie toch wel raar rook of iets anders dat duidelijk maakte dat hij toch non-self was. Maar neen. Ik had best vervelende informatie over Jaap, maar ik vond zelf dat ik die niet naar de kinderen kon gebruiken. Niet uit ethische overwegingen, maar vooral door de angst dat het juist averrechts zou werken. Maar de verleiding was groot. Een rottijd.

Maar met het verstrijken van de tijd, en ook doordat veel problemen verdampten toen N&E bij ons kwamen wonen (daar kwamen wel andere problemen voor terug), werd dat probleem van de concurrerende vader kleiner.

Jaap was aanwezig bij de diplomauitreiking van Noor (Sam is toen nog vrolijk naast hem gaan zitten), maar eigenlijk merkte ik niet zo veel van zijn aanwezigheid. Beter gezegd: ik kreeg niet de indruk dat hij zich opdrong in de vaderrol. Soms hoorde ik van N&E iets dat hij had gezegd, en dan merkte ik dat ik het daar best mee eens was.

Ik hoorde niet veel over hem, maar slecht was het nooit. Hij was tamelijk afstandelijk althans naar N&E toe. Ik hoorde wel heel vaak 'Mama wil', maar nooit 'Jaap wil', en gaandeweg nam mijn vrees dat hij mijn positie in zou nemen af.

Een jaar of 7 geleden (2008?) organiseerde Noor een verjaardagsfeestje in de Hasebroekstraat waar zowel Gees en Jaap als José en ik aanwezig waren. Vooraf hing er wel wat spanning in de lucht, maar het ging uiteindelijk probleemloos. Toen we vertrokken boog ik me nog richting Jaap om te zeggen: 'Ik wil nog even zeggen dat ik vind dat je het als stiefvader niet verkeerd hebt gedaan' of woorden van dergelijke strekking. Het was allemaal een beetje onbeholpen en hij reageerde navenant, maar het was wel even gezegd.

Misschien is het beste bewijs van het feit dat Jaap zich al die jaren qua vaderschap op gepaste afstand heeft gehouden wel het feit dat ik daar verder eigenlijk niks over te melden heb. Hij heeft me nooit voor de voeten gelopen en ik heb gemerkt dat hij zich in al die jaren toch een plek in de harten van N&E heeft verworven. Ik heb daar geen enkele moeite mee. Prima.1 - 10Next

 

  
  
  
Footer
  
Header